Cơ hội nghề nghiệpPosition Work location Number of vacancies Expired date Action
Teaching Assistant (Ho Chi Minh, Ha Noi, Hoi An, Quang Ninh,....) Ho Chi Minh, Ha Noi, Hoi An, Quang Ninh,.... 20 15/12/2019 Apply now
Vietnamese IELTS Teacher Ha Noi, Vung Tau, Binh Duong 7 15/12/2019 Apply now
Educational Planner (ILA Cong Hoa, ILA An Phu, ILA Hung Vuong, ILA Tan Phu, ILA Hoang Van Thu) Ho Chi Minh 5 31/12/2019 Apply now
Sales & Care Trainer Ho Chi Minh, Ha Noi 2 15/12/2019 Apply now
Operations Officer (Thu Dau Mot - Di An - Aeon Mall Binh Duong) Binh Duong 3 15/12/2019 Apply now
Educational Planner (Hà Nội) Ha Noi 10 15/12/2019 Apply now
Educational Planner (Bà Rịa, Bình Dương) Bà R?a, Bình D??ng 3 15/12/2019 Apply now
Customer Care Supervisor (Vung Tau) Vung Tau 1 15/12/2019 Apply now
IT Internal Audit Executive HO CHI MINH 1 15/12/2019 Apply now
ERP Applications Officer HO CHI MINH 1 15/12/2019 Apply now
Digitalization & CRM Trainer HO CHI MINH 1 15/12/2019 Apply now
Preschool Teacher - Giáo viên mầm non (Hồ Chí Minh, Bình Dương) Ho Chi Minh, Binh Duong 10 15/12/2019 Apply now
Nhân viên y tế học đường Ho Chi Minh, Binh Duong 15/12/2019 Apply now
Bảo Mẫu - Child Care Assistant Ho Chi Minh, Binh Duong 15/12/2019 Apply now
Expat Recruitment Officer HO CHI MINH 1 15/12/2019 Apply now
Expat Recruitment Administration Officer HO CHI MINH 1 15/12/2019 Apply now
Talent Acquisition Executive (for New Project) HO CHI MINH 1 15/12/2019 Apply now